Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo,
Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Koleżanki i Koledzy!
 

Świat zmaga się obecnie z poważnym zagrożeniem epidemiologicznym, które na naszych oczach przekształca się w głęboki kryzys społeczno-ekonomiczny. W jego wyniku w obecnym i nadchodzącym czasie wspólnota Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie musiała mierzyć się z wieloma istotnymi wyzwaniami. Nie chodzi przy tym jedynie o naszą uniwersytecką codzienność: zmiany w trybie organizacji pracy Uczelni, przejście na nauczanie zdalne, pokonywanie niespodziewanych przeszkód w działalności badawczej, ale także przezwyciężanie utrudnień, a czasem kryzysów, w życiu osobistym wielu z nas. W tej trudnej sytuacji Uniwersytet ma do odegrania niezwykle doniosłą rolę – jako miejsce, z którego wychodzi impuls do wprowadzania innowacji technologicznych i społecznych, które pomogą w „powrocie do normalności”, a także jako źródło wiedzy eksperckiej i wsparcia dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Uniwersytet powinien też stanowić wzór, jak w sytuacji kryzysu zgodnie współpracować dla dobra społeczności.

Kierując się tymi przesłankami podjąłem decyzję, by wycofać swą kandydaturę w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy na wiele sposobów wyrażali poparcie dla mojej kandydatury. Nie chcę ich zawieść, ale uważam, że nie są nam dziś potrzebne napięcia generowane przez wyborcze spory i przeciągające się procedury. Odpowiedzialne rozstrzygnięcia powinny wspomagać nas we wspólnych działaniach, poprzez które stawimy czoło wyzwaniom najbliższej i dalszej przyszłości. Od ośmiu lat współpracuję blisko z panem Rektorem Jackiem Popielem i jestem pewien, iż jego kompetencje i rozwaga dają gwarancję, że pod jego kierunkiem Uniwersytet Jagielloński sprosta tym trudnym wyzwaniom. Zaprezentowane przez nas programy wyborcze mają wiele wspólnych mianowników, w tym ten najważniejszy: chęć dbania o dobro i rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszystkich jego pracowników i studentów, w duchu wspólnoty i szerokiego dialogu. Jestem przekonany, że łącząc najbardziej obiecujące elementy tych programów społeczność naszej Uczelni będzie potrafiła wspólnie zbudować strategiczną, długofalową wizję rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obiecuję w miarę swoich możliwości wspomagać realizowanie tych celów.

Stanisław Kistryn