Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biogram

Biogram

Stanisław Kistryn – fizyk jądrowy, profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od ośmiu lat Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, a od trzydziestu szczęśliwy Mąż Małgosi, krakowianin.

Autor prawie dwustu artykułów w renomowanych czasopismach naukowych oraz ponad trzystu prac w materiałach konferencyjnych. Prowadził badania naukowe w Niemczech (Instytut Fizyki Jądrowej Centrum Badawczego KfA/FZ Juelich) oraz w Szwajcarii (Instytut Średnich Energii Politechniki Federalnej ETH w Zurychu, ponad 7 lat). Koordynator i uczestnik kilkunastu międzynarodowych i polskich projektów badawczych. Członek komitetów redakcyjnych czasopism Few-Body Systems, Open Journal of Microphysics, Journal of Nuclear and Particle Physics.

W swojej bogatej karierze naukowej pełnił liczne funkcje i stanowiska, m.in. w Komisjach Fizyki Jądrowej i Metod Jądrowych Państwowej Agencji Atomistyki oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a także jako ekspert Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego (ds. ewaluacji jednostek naukowych, oceny czasopism naukowych, opracowania kosztochłonności badań naukowych oraz finansowania nauki). W latach 2016-2019 był przewodniczącym Europejskiego Komitetu Fizyki Badań Układów Kilkuciałowych. Obecnie jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW oraz przewodniczącym Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Komitetu Fizyki PAN. Przewodniczy Uniwersyteckiej Komisji Nauki czyli zespołowi prorektorów klasycznych polskich uniwersytetów.

Zwolennik umiędzynarodowienia badań naukowych i procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim, mający bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Pełni funkcję członka Dyrekcji-Skarbnika zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego UNA EUROPA, a także reprezentanta UJ w Europejskiej Sieci Uniwersytetów Badawczych The Guild, będąc skarbnikiem tej instytucji w latach 2016-2017.

Opiekun naukowy studentów i doktorantów.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim; komunikuje się także po włosku i rosyjsku.

Uwielbia podróżowanie z Żoną Małgosią, fotografowanie wyjątkowych miejsc w Polsce i na świecie, a nade wszystko czytanie fantastyki naukowej oraz prace domowe w ogrodzie.