Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moja wizja Uniwersytetu Jagiellońskiego

Moja wizja Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wspólnie budujmy innowacyjny uniwersytet europejski, prowadzący badania naukowe na najwyższym światowym poziomie, oferujący nowoczesną edukację przygotowującą studentów na wyzwania przyszłości, a także intensywnie współpracujący z otoczeniem społeczno-gospodarczym zarówno lokalnie, jak i w wymiarze europejskim. Taki uniwersytet powinien być zintegrowaną wspólnotą naukowców, dydaktyków, pracowników administracji, doktorantów i studentów, która opiera się na wspólnych wartościach i przeciwdziała tworzeniu barier pomiędzy strukturami Uczelni. Stawać się uniwersytetem europejskim można tylko poprzez przyjmowanie ambitnych celów, kierowanie się europejskimi wartościami i aktywny udział w tworzeniu ponadnarodowych struktur intensywnej współpracy akademickiej. W swej działalności kierujmy się także celami zrównoważonego rozwoju, dbając o środowisko i harmonijny rozwój oraz dobrostan pracowników i studentów. Uprawiajmy naukę w duchu otwartości – transparentnie, w dialogu interdyscyplinarnym, tłumacząc znaczenie i rolę nauki społeczeństwu.

Nasze działania kierujmy w przyszłość, opierając się na sprawdzonej tradycji uniwersyteckiej i pamiętając, że nadrzędnym dobrem Uniwersytetu są ludzie go tworzący oraz z nim związani. Jest to ważne nie tylko dziś, w czasach bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, ale we wszelkiej działalności Uniwersytetu.

Stanisław Kistryn

Pliki do pobrania
pdf
Mój program